Kontaktskjema

El-kontroll landbrukGevinster ved el-kontroll

Det er store gevinster å hente på å gjennomføre en el-kontroll med termografering og deretter rette opp eventuelle feil og mangler:

1) Du reduserer risikoen for brann eller driftsstans
2) Du oppfyller HMS-forskriftens krav til dokumentasjon av el-sikkerheten
3) Du får opp til 35 % rabatt i brannforsikringspremie per år for alle kontrollerte bygg dersom kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør og inkluderer termografering (NEK 405-1 og NEK 405-3).

Nærhet til markedet

Hemne, Aure, Snillfjord og Halsa