Stor jobb ved Sodin barneskole

Spennende prosjekt hos Wacker Holla
23.11.15
Åtte montører til Elkem Thamshavn
15.09.16

Stor jobb ved Sodin barneskole

Belsvik Elektro AS er stolte av å være med på laget som skal bygge «nye» Sodin barneskole.
Vår leveranse består der av alt fra lys og stikk, nye el-tavler, dataanlegg, brannvarsling m.m.

-Vi vant anbudskonkurransen for elektroentreprisen ved bygging av ny fløy for 5-7 klasse,
påbygging fløy for 1-4 klasse, ombygging av gammel barneskole til lærerarbeidsplasser og SFO,
samt total ombygging av administrasjonsfløy.

Prosjektet skal være ferdigstilt 01.07.2019.

 

Comments are closed.