Virksomhetsoverdragelse av HK Elektro AS

Brannfarlig lading av EL-bil
14.10.16
Nye stillinger
21.12.18

Virksomhetsoverdragelse av HK Elektro AS

01.03.2017 ble virksomhetsoverdragelse av HK Elektro AS, til Belsvik Elektro AS gjennomført.
Vi har i lengre tid søkt etter montører, da vi har hatt en økende ordretilgang.
De ansatte, 4 montører, og 1 kontormedarbeider har nå begynt hos oss, og er allerede i full drift.
Dette sammenfaller godt med utviklingen i markedet, og arbeidsplassene blir beholdt i Hemne.
Belsvik Elektro er en kompetansebedrift, og skal vi være med å konkurrere om de større prosjektene i regionen, må også firmaet ha en viss kapasitet.
Denne tilveksten vil styrke oss fremover, og vi ønsker våre nye ansatte velkommen inn i bedriften.

Pressemelding som gikk ut fredag 4. mars:

Etter lengre tids forhandlinger med flere potensielle kjøpere har Hemne Kraftlag SA blitt enige med Belsvik Elektro AS om en overdragelse av kraftlagets installasjonsvirksomhet HK Elektro AS. Både de ansatte, Hemne Kraftlag og Belsvik Elektro er glade for at vi sammen har fått til den beste løsningen for våre kunder og ansatte gjennom denne avtalen. Avtalen innebærer at de aller fleste ansatte i HK Elektro overføres til Belsvik Elektro sammen med kundeportefølje. HK Elektro vil sluttføre avtalte og igangsatte prosjekter før selskapet blir avviklet. Hemne Kraftlag og Belsvik Elektro ser også fremtidige utfordringer i både bransjen og i markedet, da med tanke på å klare å opprettholde nødvendig kapasitet og kompetanse, for å kunne være en konkurransemessig dyktig aktør på alle typer oppdrag. Både her i Hemne og i våre nabokommuner. Dette blir da en god og framtidsrettet løsning for alle parter. Å bevare arbeidsplassene i Hemne har vært en av de viktigste faktorene for HK og BE. Hemne Kraftlag vil gjerne takke alle ansatte i HK Elektro for en sterk innsats over tid, og ønske lykke til videre med ny arbeidsgiver. Vi retter også en stor takk til våre lojale kunder. Vi vet at Belsvik Elektro har et sterkt ønske om å ta godt vare på dere.

Comments are closed.