Spennende prosjekt hos Wacker Holla

Boligmappa.no
22.12.14
Stor jobb ved Sodin barneskole
06.09.16

Spennende prosjekt hos Wacker Holla

Spennende prosjekt hos Wacker Holla. I 2015 utførte vi flere store oppdrag hos Wacker Holla. Arbeidene med oppgradering av Ovn 4 var det største og mest krevende prosjektet hvor vi bl. annet utførte alle arbeider vedrørende både kraft og signal/svakstrøm.   Vi monterte og terminerte også ny hovedtavle for Ovn 4. Oppdragene vedrørende oppgraderinger på Filter 1 og Kjølevannssystem   gikk også til oss. På slutten av året startet vi installeringen av nytt brannvarslingsanlegg på deler av bygningsmassen. Takket være vår brede kompetanse, for arbeider med både signalkabler, fiberkabler, grove kraftkabler, og med tilhørende dokumentasjonsarbeider, kan vi utføre oppdrag i slike kategorier. Vi har også godkjenninger og autorisasjoner som kreves for slike oppdrag, som EKOM autorisasjon, og sentral godkjenning. Wacker har også egne krav vedrørende dokumentasjoner og prosedyrer som vi da har innført i vårt eget firma også.

Comments are closed.